Safe Environment Learning Community of the Diocese of Houma-Thibodaux

Khi bạn đăng nhập, nếu việc kiểm tra lý lịch của bạn đã hết hạn, bạn sẽ được nhắc truy cập trang web bảo mật của nhà cung cấp Kiểm tra lý lịch của Giáo phận trước khi bạn thực hiện khóa đào tạo của mình. Vui lòng điền vào biểu mẫu để gửi đơn đăng ký sàng lọc lý lịch nhằm tuân thủ chính sách của Giáo phận. Sau khi nộp đơn kiểm tra lý lịch hoàn chỉnh, bạn sẽ được đưa trở lại địa điểm đào tạo của Giáo phận để tham gia các khóa đào tạo. Bạn có thể cần phải đăng nhập lại khi được đưa trở lại, vui lòng sử dụng tên người dùng và mật khẩu bạn đã sử dụng để đăng nhập lại.

Bạn quên kí danh hoặc mật khẩu?

Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie

Bạn chưa đăng kí thành viên?

Người dùng cũ:
KHÔNG TẠO TÀI KHOẢN MỚI, ĐIỀU NÀY SẼ TRÌ HOÃN CẤP GIẤY CHỨNG CHỈ CỦA BẠN

Đăng nhập bằng thông tin tài khoản ban đầu của bạn.
Bạn có thể cập nhật tài khoản của mình bằng địa chỉ email mới sau khi đăng nhập bằng cách nhấp vào tên của bạn trong menu rồi nhấp vào Hồ sơ.
Nếu bạn gặp khó khăn khi đăng nhập, hãy thử đặt lại mật khẩu của mình.


Người dùng mới
Nhấp vào nút Tạo tài khoản mới bên dưới để bắt đầu.